VÍDEO 3D


Se o seu proxecto necesita un plus, para poder explicar con máis detalle as súas características, en Cuarta Porta ofrecémoslle a posibilidade de realizar un vídeo 3D. A partir do entorno virtual que creamos para as imaxes fixas, tamén podemos realizar vídeos, con planos de todo tipo, desde diferentes perspectivas, movementos de cámara (virtual) imposibles na realidade, atravesar paredes, ver a través de diferentes materiais, etc.
Todo isto dota de un carácter didáctico o vídeo 3D, que se convirte nun medio ideal para comunicar o seu proxecto.