Espazos


A importancia de esta tecnoloxía é evidente para facilitar a comunicación de ideas e proxectos de cara o público, exposicións, congresos…