INTERACTIVOS


Vista interactiva do seu proxecto, na que podera desprazarse con rato polo mesmo, para unha mellor comprensión das suas caracteísticas. Esta tecnoloxía de interactivos non busca tanto o acabado final, nen a máxima calidade, senón a movilidade, para unha rápida comprensión do proxecto, constituíndo un perfecto complemento para os renders fotográficos ou de vídeo.

Poderá navegar por todo o entorno e visualizar o proxecto en 360º.