Espazos


A importancia desta tecnoloxía é evidente para facilitar a comunicación de ideas e proxectos de cara ao público, exposicións, congresos…